O tratích Kácovského běhu                                                                         

 

Popis běžecké trati hlavního závodu - 19312 m

 

Výběr kácovské trati hlavního závodu omezovaly tři okolnosti

  • železniční trať
  • hlavní tříproudá silnice II/125 vedoucí od dálnice
  • řeka

Z organizátorského hlediska byl striktně zavrhnut jakýkoliv přeběh přes železniční trať či hlavní silnici pro riziko kolize unaveného běžce s jedoucím autem či vlakem. 

Řeku je možno překonat, aniž by se přeběhla železniční trať, jen krátkým kolečkem s využitím obou kácovských mostů po modře značené cyklistické stezce vedoucí po druhé straně řeky. Pěšina je sice úzká, ale běh podél řeky je jistě pro běžce příjemným zpestřením a tímto kolečkem trať prakticky začne. Od třetího ročníku jsme pro definitivní verzi trasy Kácovského běhu zkombinovali trať 1. ročníku s alternativní trasou 2. ročníku vynucenou kalamitním stavem po vichřici Emma a maximálně tak využili dané možnosti co do obtížnosti i délky. 

Závodníci startují z náměstí kněžny Toskánské v Kácově a po přeběhnutí železného mostu s dřevěnou podlážkou se ostře doprava napojí na modře značenou cyklistickou stezku paralelně podél železniční trati a po druhém kamenném mostě se vrátí zpět na náměstí, kde se opět představí divákům. Teprve potom běžci opouštějí městys Kácov a vydají se boční silnicí vlevo směrem ke hřbitovu a k řece. U řeky závodníci podběhnou most pod tříproudou silnicí, vystoupají nejprve pěšinou a poté odstavným pruhem této hlavní silnice a nahoře se napojí na červenou turistickou značku. Ta je dovede prakticky až k potůčku před jezem za chatovou osadou Mazourov. Potom závodníci vyrazí proti proudu potůčku, kde míjejí tábor Na Zlatém potoce, dostávají se do vesničky Kácovce a asfaltkou vystoupají do Tichonic. Od tichonického kostelíčka pokračují stále doleva do polí a v lesíčku se běžci opět napojí na červenou turistickou značku a stejnou trasou se vracejí zpět. Po doběhnutí do Kácova běžci na křižovatce zabočí doleva a již z úvodu běhu známou trasou přes oba mosty na náměstí a na závěr běh završí seběhnutím do cíle, který je dole za pivovarem u kácovského jezu. 

Prakticky celá trať po vyběhnutí z městyse Kácov probíhá jen přírodními lokalitami, trasa je dostatečně členitá a náročná, povrch tvoří asfalt, „kočičí hřbety“, lesní cesty a polní pěšiny.

 

 

Běžecká mapa trati hlavního závodu Kácovského běhu

 


Běžecká trasa 783291 - powered by Runmap 

Komentář k běžecké mapě trati hlavního závodu Kácovského běhu si můžete přečíst zde                                         

 

 

Profil trati hlavního závodu  zde

 

Monitorace běhu hlavního závodu 

u závodníka č. 29 při druhém ročníku dne 30. 8. 2008  zde

u závodnice č. 24 při osmém ročníku dne 30. 8. 2014 zde

 

Občerstvovací stanice

Na trati jsou 4 občerstvovací stanice, č. 1 – lesíček v polích za prvním stoupákem po červené turistické stezce od městyse Kácova, č. 2 Mazourov, č. 3 Kácovec, č. 4 - po seběhnutí asfaltkou z Tichonic, kde se běžci opět napojují na červenou turistickou trasu a vracejí se zpět do Kácova (původně stanice č. 1).

                                                                                              

 

Popis trati lidového běhu - 2860 m

Lidový kácovský běh má hlavně motivační charakter aby si každý jeho účastník mohl vyzkoušet atmosféru běžecké soutěže a třeba hned následující rok se pokusil zdolat celou trať hlavního závodu.

Závodníci lidového b
ěhu startují společně s běžci hlavního závodu z náměstí kněžny Toskánské, pokračují nádražní ulicí až k ocelovému mostu po jehož přeběhnutí aniž by překročili železniční trať se ostře se doprava napojují na modře značenou cyklistickou stezku vedoucí paralelně podél železniční trati a po druhém kamenném mostě se vrátí zpět na náměstí - až k tomuto místu závodníci lidového běhu zcela kopírují trať hlavního závodu. Na náměstí se však běžci lidového běhu (mají modrá čísla) ostrým obloučkem doleva odpoutají od běžců hlavního závodu (ti mají žlutá čísla a pokračují doprava opět nádražní ulicí po trati hlavního závodu) tak, že běžci lidového kácovského běhu sbíhají asfaltkou podél fary a pivovaru až do cíle u kácovského jezu.

Od 4. ro
čníku Kácovského běhu je start i cíl lidového běhu zcela totožný se startem a cílem hlavního závodu.

 

Profil trati lidového běhu zde

 

Popis dětského běhu

Dětský běh je určen pro předškolní děti i školáky. Startuje se v Podskalí pod Kácovským zámkem na asfaltce bez významnějšího výškového převýšení spojující pivovar a plovárnu.

Délka tratě: předškolní děti 100 m, mladší školní děti 280 m, starší školní děti 560 m

 

 XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2022