Historická místa Kácovského běhu                                                  

 

Pelíškův Most

 

K obci Tichonice je přičleněna osada Pelíškův Most. Toto jméno je spíše známo vodákům jako jez Pelíškův Most – Tichonice.

Kdysi tu stával krytý most se st
řechou na pěti dřevěných kůlech. Jeho podobu zachytil v r. 1753 zeměměřič A. F. Zástěra. Most zanikl při povodni v roce 1845. Nebyl již obnoven, protože se začalo používat spojení v Českém Šternberku. Dálková cesta od Vlašimi se původně dělila před Tichonicemi na dvě větve: jedna vedla přes Pelíškův Most do Kolína a druhá přes Kácov na Kutnou Horu. U Pelíškova mostu vznikaly mezi majiteli přilehlých pozemků časté spory o placení poplatků za přejezd mostu a průjezd přes pozemky.

Nejznám
ější je pře mezi Václavem Čejkou z Olbramovic a Petrem Karlem Holickým vládnoucím toho času na Českém Šternberku. Ta vznikla v roce 1597. Dle nařízení Jeho Milosti Císaře se na mostě vybíralo mýtné a převádělo do městečka Uhlířských Janovic.

Pan
Čejka podal žalobu a tvrdil, že z toho má škodu a žádal za odstranění placení cla do Uhlířských Janovic. Různé námitky podával Petr Holický a když uvedená pře nevedla k žádnému konci, rozhodl se sám potrestat provinilce. Nařídil, aby v případě nezaplacení byla provinilcům uložena pokuta anebo aby jim byly zabaveny potahy i vůz se vším, což na něm bude naloženo a vezeno.

Tak se stalo r. 1597. Ve stejném roce byla vedena p
ře kvůli tomu, že pan Holický přikázal zabavit povoz i s koňmi, které náleželi poddanému pana Václava Čejky z Olbramovic a na Kácově.

Nyní teprve se p
ře přiostřila.

Byl
i ustanoveni komisaři Jeho Císařské Milosti a sice Jiří z Talmberka, Karel Vrátecký z Dubé, hejtman kraje kouřimského, Jan St. Chobotský z Vostředka a na Nespeřích u Vlašimi a Václav St. z Věžník, kteří dohodli mezi oběma pány smír.

Vybírání cla z Pelíšk
ova mostu do Uhlířských Janovic bylo zcela a úplně zrušeno a Václav starší Čejka z Olbramovic a na Kácově i jeho dědicové mohli Pelíškův most volně užívat: Také od jeho poddaných se nesmělo požadovat clo. Za to pan Petr Holický ze Šternberka musel zaplatit za koně, vůz a zboží.

V rámci sporu se oba páni ale také dohodli, že je t
řeba trestat poddané, kteří z cest vyspravených dřívím vybírají dříví a pálí je. Bylo ustanoveno, že každý kdo bude chycen půjde do vězení na dvě neděle.

Václav
Čejka z Olbramovic je charakterizován v literatuře jako vzorný hospodář.

Z bývalého Pelíškova mostu jsou dnes patrny jen zbytky kamenných pilí
řů na obou březích řeky Sázavy. I cestující využívající železničního spojení si je mohou prohlédnout z oken vagónů v zastávce Vranice.

zpracoval: dr. František Procházka


XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2022