Historická místa Kácovského běhu                                                  

 

O ledničkách v Kácově

 

Během roku 1996 se u Kácova, za hřbitovem, na poli pár metrů za bývalým Týcovým zahradnictvím, začaly objevovat vyřazené ledničky a chladící zařízení, moderně nazývané bílou technikou. Zhruba sto metrů od řeky Sázavy na pronajaté, volné a nezajištěné ploše tak bylo zřízeno provizorní skladiště, na kterém bylo postupně shromážděno neuvěřitelné množství 18 000 kusů chladících zařízení a ledniček. Byl to výsledek celostátně organizovaného sběru, kdy čeští občané obdrželi za každý takový vyřazený přístroj sto korun. Firma Ekotron s. r. o. svážela vyřazenou bílou techniku železnicí do Kácova a z nádraží byly přístroje stěhovány na uvedené místo.

Česká republika se tak zapojila do mezinárodního úsilí o ochranu ozónové vrstvy, v jehož rámci podporuje sběr, recyklaci a zneškodňování výrobků obsahujících freon *). Na základě iniciativy zahájené ministrem životního prostředí Františkem Bendou z ODS začala nově založená společnost Ekotron s. r. o. v r. 1996 za vydatné státní podpory budovat v Kácově továrnu na drcení ledniček a zachycování freonu. Společnost Ekotron s. r. o. sídlila v Benešově a jejím jednatelem byl Václav Kmoch. Jeho rodina vlastnila bývalou cihelnu, která se nyní měla proměnit v prosperující podnik zpracovávající vyřazené lednice a chladící zařízení, včetně těch, které byly provizorně uskladněny na nedalekém poli. Závod měl nabídnout Kácovsku na čtyřicet pracovních míst. Po prostavění 60 milionů korun celý projekt zkrachoval. Továrna zůstala nedostavěna. A nedělo se nic.

K hromadám bílého šrotu se sjížd
ěli zvědavci, místo se stalo cílem exkurzí. Bílá skvrna viditelná ze satelitu neunikla pozornosti NATO, které se ptalo České republiky po oficiální linii, cože to je u Kácova za podivný objekt. Kácov tak vstoupil na mezinárodní scénu a objevoval se na titulních stránkách médií. Prestižní časopis Ekonom, týdeník Hospodářských novin, přinesl na titulní stránce obálky karikaturu s nápisem „Ozónová díra nad Kácovem“. Nový ministr životního prostředí Miloš Kužvart vysvětloval celou kauzu obsáhle poslancům v Parlamentu České republiky. Diskutovalo se o tom, že slavná kácovská pyramida je jenom komunální odpad, který je již zcela bez freonů. Objevily se i názory, že o vyřazené ledničky a chladící zařízení se má vlastně postarat sama obec Kácov.

Po sérii právních akt
ů byla skládka lednic nakonec v květnu roku 2002 zlikvidována a vyřazená zařízení odvezena na náklady veřejné správy z Kácova do nového podniku v Liberci.

*) Ve starších lednicích se jako chladící médium používal freon, který ničí ozónovou vrstvu. To vede k tomu, že na zemský povrch dopadá škodlivé záření. V důsledku rozsáhlého narušení ozónové vrstvy se v letech 1975 – 1995 vyskytla celosvětově dvojnásobně rakovina kůže. V Austrálii a v Chile oslepli králíci a ovce. Freon se v ledničkách používal i při nadouvání izolace, jeho zbytky jsou i v oleji v kompresoru. Bezpečná likvidace starších ledniček proto vyžaduje speciální dvoustupňovou technologii a komplexní proces likvidace.

zpracoval: dr. František Procházka


XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2022