Historická místa Kácovského běhu                                                  

 

Na Stínadlech - kácovské popravčí místo

 
Charakteristickým znakem středověkých měst a městeček bylo vlastní soudnictví. I Kácov měl hrdelní soud a kompetenci odsuzovat k smrti a jiným těžkým trestům. Ačkoli šlo o nejnižší soud IV. třídy, směl provádět i rozsudky. K tomu patřilo i právo vyhledávat důkazy o vině či nevině cestou mučení. Mučení se přitom uplatňovalo zásadně pouze u příslušníků nižších společenských vrstev.

Hrdelní právo bylo pro Kácov potvrzeno v roce 1709 s tím, že toto právo měl již Kácov v té době nejméně 200 let. Personálně byl v té době hrdelní soud totožný s městskou radou. V praxi vedli vyšetřování jen někteří její členové a písař. Konečné rozhodnutí o závažných věcech přicházelo od apelačního soudu v Praze, kam se případy postupovaly. Vlastní výkonný personál se skládal z rychtáře, ponocného a biřice, který měl na starosti vězení – šatlavu a mučírnu. V Kácově se vězení nacházelo podle Památné knihy kácovské v budově radnice – rathauzu. Městečko nemělo kata, toho si pro výkon trestu a popravy vypůjčovalo ve větších městech. Finanční náklady za výkon hrdelního práva byly nemalou položkou a zatěžovaly městský rozpočet.

Popravčím místem pro Kácov bylo místo dnes označované Na Stínadlech na Pickovým hájem. Zde stála šibenice, která byla ze dřeva a musela se čas od času obnovovat. Místo je dodnes vyznačeno na katastrálních mapách a sloužilo i jako místo posledního odpočinku pro sebevrahy.

Památná kniha kácovská uvádí řadu případů z činnosti hrdelního soudu v Kácově. O kácovském vězení se zmiňuje i Smolná kniha města Divišova.

Tak přišel od pražského apelačního soudu 14. května 1698 ortel pro Václava Petráska, který se prohřešil proti sedmému přikázání – nepokradeš. Pro výstrahu byl potrestán na hrdle dle práva. Ve vězení si složil písničku a když byl veden v Kácově na popravu, sám si ji pobožně zpíval a cestou se i modlil.

V roce 1748 se dostal do vězení v Kácově Josef Janata kvůli vraždě Václava Dlouhého. Ten za noci přišel do Kácova a ukradl otci Josefa Janaty, koláři, tele z chlíva. Josef Janata ho dopadl i s teletem v panské pšenici a na místě jej smrtelně zranil. Za tento čin byl pražským apelačním soudem Josef Janata odsouzen k šestinedělnímu vězení.

V roce 1723 se na svém pásku oběsil v maštali pacholek Matěj Macháček, který sloužil u Václava Ledvinky. Soud nařídil, aby byl odpraven kácovským pohodným a zahrabán u šibenice. Pro potupu byl sťat tupým rýčem. Vycházelo se z toho, že sebevražda byla prohřeškem na stejné úrovni jako vražda. To byl poslední popravený na kácovských Stínadlech.

Na základ
ě patentu z r. 1765 došlo ke zrušení hrdelního soudu v Kácově i Zruči nad Sázavou. Zůstal zachován pouze soud v Kutné Hoře. Ostatní soudy si podržely pouze dílčí pravomoci a povinnost spolupracovat podle potřeby s hrdelním tribunálem.

Popravčí místo Na Stínadlech se pak stalo polem a je jím podnes.
zpracoval: dr. František Procházka


XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2022