Historická místa Kácovského běhu                                                  

 

Kácovec

 

 

Kácovec (někdy Kácoves) je vesnička, která je součástí obce Tichonice. Turistické trasy ji míjejí, nemá žádnou významnou památku.

Historik A. N. Vlasák ve svém popisu okresu vlašimského uvádí, že zde býval v sedmnáctém století samostatný statek, který patřil rytíři Karlovi Mitrovskému z Nemyšle u Mladé Vožice. Po jeho smrti prodala jeho manželka r. 1603 statek Petrovi Karlovi Holickému ze Šternberka a tak se nemovitosti staly součástí šternberského panství. Byla to doba, kdy se drobné statky prodávaly větším sousedům, kteří byly lépe zařízeni a dosahovali lepších výtěžků.

Divišovská smolná kniha pro rok 1665 nás informuje o rozsudku nad Pavlem Polívkou ze Zdebudzevsi a Jiříkem Bitou z Tichonic, kteří byli za vloupání na sýpku v Kácovci a krádež obilí odsouzeni k trestu smrti. Ale šternberský hejtman Václav Divišovský a rytíř Jan Krištof Šic z Lekcipanu, správce statku, se nad nimi slitovali a ráčili jim odpustit. Příčinou mohlo být to, že všechen lup byl u nich nalezen a vrácen. I když v této době se páni snažili na svých statcích udržet co možná nejvíce poddaných, aby měli laciné pracovní síly. Rozsudek byl ale jenom podmíněný a pokud by se dopustili něčeho podobného, měli být ztrestáni na hrdle. Tento záznam se stal jedním z podnětů pro současné pojmenování nedaleké naučné stezky Jana Krištofa Šice, který žil v těchto místech. Dochovaly se po něm místní názvy jako „Šicovská louka“ nebo „Šicovský rybník“.

Takové štěstí již neměl jiný výtečník z Kácovce Vít Brožek, člen loupežné bandy, který byl pro krádeže obilí, dobytka, zbraní a peněz a pro účast na loupežné vraždě v r. 1625 po trápení mistrem popravčím podle divišovské smolné knihy odsouzen k smrti a sťat.

Do r. 1845 byl Kácovec na trase cesty, která vedla z Divišova přes Brtnici, Dolany, Zdebudzeves, Kácovec a Tichonice k Pelíškovu mostu přes Sázavu a pak dále na Kolín. Pelíškův most byl krytý dřevěný most postavený na kamenných pilířích. V roce 1845 ho strhla povodeň. Jeho funkci převzal nový most v Kácově a význam Kácovce, který se ocitl mimo frekventovanou trať, upadl.

V letech po první světové válce si okolí Kácovce vyhlédli pro svá tradiční tábořiště skauti. Skautské tábory zde byly obnoveny po roce 1990. 6. června 1993 navštívil zdejší skautský stanový tábor prezident Václav Havel s manželkou Olgou a doprovodem v rámci své cesty vlakem Posázavím. Vlaková souprava tažená parní lokomotivou přijela do Kácova v odpoledních hodinách. Odtud pokračovala cesta hlavy státu auty. Součástí vlakové soupravy byl i vagon prvního prezidenta Československé republiky T. G. Masaryka. Mnozí skauti si tak uchovávají vzpomínky na setkání s nejvyšším představitelem státu v indiánském stanu tee-pee v Kácovci.

zpracoval: dr. František Procházka

 

 

 


XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2022